Digitaal Leefplein

Digitaal Leefplein

Het Digitaal Leefplein vormt een digitale verbinding tussen inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en samenwerkende partners. Met het Digitaal Leefplein maken gemeenten gegevensuitwisseling tussen partijen in het sociaal domein mogelijk. Gemeenten verbeteren hiermee hun financiële positie, de informatiepositie van inwoners én de kwaliteit van zorgaanbieders zodat zij beter kunnen sturen op gezondheid, welzijn en participatie.

Sociaal domein Digitalisering Zorgaanbieders

Uitdaging

De hervormingen in de langdurige zorg en de transities in het sociaal domein zijn aanleiding geweest voor de Regio Gooi en Vechtstreek, de Sociale Verzekeringsbank(SVB), Per Saldo, Actiz, LOC Zeggenschap in zorg, Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Zorgbelang Noord-Holland om het Digitaal Leefplein te ontwikkelen.

Het Digitaal Leefplein ondersteunt, op verzoek van de gemeenten, verbinding en samenwerking tussen spelers in de langdurige zorg en het sociaal domein, ontsluit relevante informatie uit verschillende systemen en brengt dit op één punt overzichtelijk voor gemeenten samen. Hierdoor wordt het gebruik van een veelvoud aan (klant)systemen overbodig en wordt informatie optimaal benut, gekoppeld en hergebruikt. Het Digitaal Leefplein levert gemeenten “real time” informatie en inzage in alle WMO processen.

Doelstelling van de WMO applicatie Digitaal Leefplein:

  1. Overzicht houden op alle WMO toewijzingen in de gemeente om te kunnen sturen, monitoren, analyseren en te verbeteren;

  2. Een doelmatige inzet van zorg uit de Wet Langdurige Zorg en ondersteuning uit het gemeentelijke sociaal domein;

  3. Een beter toezicht op naleving van contractafspraken door marktpartijen via contractbeheer.

  4. Een vergelijkingswebsite. De website Kieszo.nl is onderdeel van de applicatie Digitaal Leefplein. Via KiesZo.nl kunnen inwoners de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders onderling vergelijken en waarderen. De website biedt algemene informatie zoals de openingstijden en specialisaties van aanbieders. Daarnaast kunnen inwoners de zorg die zij krijgen beoordelen door online een waardering te geven. Inwoners helpen hiermee anderen die ook passende ondersteuning zoeken.

Onze aanpak

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft door middel van het 'Digitaal Leefplein' inwoners, overheid en zorgaanbieders binnen de Regio Gooi en Vechtstreek op een slimme wijze aan elkaar verbonden. Finetic heeft in co-creatie met de Regio Gooi en Vechtstreek het Digitaal Leefplein en de website www.KiesZo.nl ontwikkeld.

Resultaat

Via de website KiesZO kunnen niet alleen inwoners beter kiezen, ook gemeenten en aanbieders krijgen meer grip op kwaliteit. Zo kunnen gemeenten de prestaties beter monitoren. Aanbieders kunnen hun dienstverlening online zichtbaar maken en verbeteren met de directe feedback van inwoners. Kwaliteit kan elkaar zo versterken en een samenwerking worden van deze drie betrokken partijen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de online applicatie van Regio Gooi en Vechtstreek? Daag ons uit. Wij komen graag eens bij je langs!

Contact